Hva er fornybar energi?

I motsetning til når vi bruker fosslile brennstoffer regner vi solen som en ubegrenset, evigvarende energikilde.
Varmepumpen henter varme fra omgivelsene som solen «fornyer».