Bebyggelsen ligger på et område uten synlig fjell. Kan jeg benytte bergvarme?

Ja. Det er alltid fjell under oss. Men det er en ekstra kostnad hvis det er dypt ned til fjell (>10 meter).