Viftekonvektorer

Vannbåren varme fra en varmepumpe krever store tradisjonelle radiatorer. Viftekonvektorer avgir betydelig mer effekt og gir større fleksibilitet m.h.p. plassering.

En avgjørende egenskap fremfor vanlige radiatorer er muligheten for kjøling. Vi benytter frikjøling og kjører kaldt vann fra borehullene gjennom viftekonvektorene.

Dette gir en optimal utnyttelse av borehullene.